Екип

Екипът на компания ЗЛАТЕКС се състои от над 100 високо квалифицирани професионалисти.