Общи условия

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта zlatex.com, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Златекс ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Златекс.

Потребителят няма право да копира или възпроизвежда информация и да използва обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Златекс или трето лице.