FENDT GuideConnect

Системата FENDT GuideConnect повече от заслужено бе отличена с втория златен медал на международното изложение за селскостопанска техника AGRITECHNICA 2011. За пръв път на фермерите се предлага система, при която трактор без водач напълно автоматично следва движещ се пред него трактор на полето. Двете машини комуникират чрез радиосигнал и се управляват от GPS с висока прецизност. Механизаторът на водещия трактор наблюдава двете машини и има пълен достъп до повърхността на обслужване на следващата машина. С едновременната работа на двата трактора решаващо се повишава производителността на механизатора. Два по-малки трактора могат да бъдат използвани по-гъвкаво, отколкото една голяма машина със същата мощност и утъпкват почвата в по-малка степен.

На изискванията на пазара за все по-голям обхват на работа FENDT дава възможност за развитие в нова посока. FENDT GuideConnect прави възможно обхващането на големи работни ширини и същевременно предоставя много гъвкави възможности за приложение. Така фермерът оптимално може да регулира своите нужди, тъй като тракторите по всяко време могат да бъдат използвани заедно или отделно в зависимост от необходимостта.
За да работят в единство двата трактора се свързват един с друг. Воденият трактор, неуправляван от човек, следва водещото превозно средство в същия работен процес, при обръщане и избягване на препятствия.  Във водещата машина водачът удобно дефинира с Vario-терминала кой трактор да поеме ролята на водач и кой ще бъде воден. При това се регулират разстоянието на следване и страничното разстояние между двата трактора. Прецизното определяне на местоположението става чрез сателит RTK-GPS и комуникация между превозните средстава чрез кодирана радиовръзка.
В края на полето воденият трактор спира и изчаква, докато другият трактор привърши с обръщателната маневра, за да следва следата на водещата машина. Работният уред също се повдига автоматично в правилното положение, или инвентарът отново влиза в употреба след обръщането. Когато управляваният от човек трактор трябва да заобиколи някакво препятствие, водената машина намаля скоростта си и продължава да следва зададената следа.
Решаваща роля при FENDT GuideConnect играе сигурността. Отговорността за двата трактора се носи принципно от шофьора на водещата машина. Системата е оборудвана допълнително с многостепенна концепция за сигурност. Кодираната радиовръзка гарантира, че двата дефинирани трактора помежду си. Ако наблизо са други машини от този тип, не съществува опасност водената машина по невнимание да последва друг водещ трактор. Воденият трактор се активира при критични за сигурността обстоятелства. Ако например определянето на местоположението със сателит вече не е възможно, радиовръзката е прекъсната или разстоянието между двата трактора е прекалено малко или твърде голямо, веднага се задейства Notstopp. Това означава, че воденият трактор незабавно се привежда в безопасно състояние и двигателят се изключва. Воденият трактор не само че приема забрани, но и изпраща съобщения за грешки до водещата машина, като например малко гориво в резервоара или други важни информации като обороти на двигателя или скорост на управление. На следващо ниво воденият трактор трябва да разполага с още повече способности и например да бъде оборудван със сензорика за обкръжаващата го среда.

Натиснете тук и вижте продуктовия филм за системата FENDT Guide Connect