Настъпва времето на нещо напълно ново! Времето на Fendt IDEAL

.