Сдвоени тесни гуми

sdvoeni_gumi

Вие получавате редица плюсове спрямо единични тесни гуми!

sdvoeni_gumi   sdvoeni_gumi Минимален натиск на почвата
sdvoeni_gumi Няма опасност от уплътняване
sdvoeni_gumi Оптимален растеж на растенията
sdvoeni_gumi По-ниски последващи разходи
sdvoeni_gumi Равномерно разпределение на теглото
 
       
sdvoeni_gumi   sdvoeni_gumi Голям натиск върху почвата
sdvoeni_gumi По-голямо утъпкване
sdvoeni_gumi Лош растеж на растенията
sdvoeni_gumi Високи последващи разходи
Неравномерно разпределение 
на теглото
 
       
sdvoeni_gumi  
sdvoeni_gumi Възможност за работа в междуредия: 45/50/60/70/75/90см
sdvoeni_gumi Използване при обработка на царевица, слънчоглед, картофи, захарно цвекло и други редови култури